Thần kinh học

HIV ảnh hưởng đến não người thế nào?

Sau khi phát hiện ra HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người, trong khi nhiều tiến bộ đã được thực hiện, đến nay HIV/AIDS vẫn là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Sau khi phát hiện ra HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch