Phải đảm bảo bí mật riêng tư cho người được tư vấn phòng, chống HIV/AIDS

Đó là nội dung quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/4/2015 hướng dẫn phòng, chống tại cơ sở y tế do Bộ Y tế vừa ban hành.

Đó là nội dung quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/4/2015 hướng dẫn tư vấn phòng, tại cơ sở y tế do Bộ Y tế vừa ban hành.

Theo đó, Thông tư quy định về nguyên tắc phải bảo đảm tính bí mật thông tin của người được tư vấn. Bảo đảm tư vấn theo đúng nội dung quy trình theo quy định của .

Điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở y tế, Thông tư quy định về nhân sự phải có ít nhất 1 nhân viên tư vấn.

Láy máu xét nghiệm HIV cho bệnh nhân

Láy máu HIV cho bệnh nhân

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phải bảo đảm kín đáo, thông thoáng và đủ ánh sáng.

Trường hợp thực hiện tư vấn theo hình thức tư vấn nhóm thì phải bảo đảm đủ chỗ ngồi tương ứng với số người được tư vấn; có trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tư vấn, gồm bàn làm việc, ghế ngồi và tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tư vấn.

Thông tư cũng quy định, đối với người dưới 16 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải tư vấn cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó, trường hợp người giám hộ hợp pháp đồng ý làm xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người đó ký giấy tờ theo quy định.

Thái Bình

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>